Ammunition – OBS NYTT Sortiment långa ledtider nu i början

Det finns många sorter och typer att välja på, men för att förenkla så är här några tips.
Det finns 3 typer av huvuden värda att nämna rundnos, platta och spetsiga- vanligast i skidskytteluftgevär är rundnos som lätt glider på plats vid snabba omladdningar och plattnos ger snyggast hål i papp och har bra ballistik.

Det finns olika huvuddiameter från 4,48 – 4,52 , olika pipor gillar olika här får man testa vilket som passar ens vapen bäst.

Sedan har kulorna olika vikt – ”standard” runt 0,55 gram, tyngre bättre i vind, men kan gå över godkänd anslagsenergi beroende på vapen -FAQ på gång här
Sist men inte minst så måste man nämna material 99,9% är bly idag, men nya material är på gång.