Siktmedel

Diopter, irisbländare, ögonskydd, korn och korntrumma allt på ett ställe.